Veszélyhelyzeti működésre áll át a szociális ellátórendszer

1 hónappal ezelőtt 14

Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány rendelete, amely a veszélyhelyzetre tekintettel felülírja a szociális szolgáltatások nyújtásával, a gyermekjóléti alapellátás biztosításával összefüggő, jogszabályban előírt rendelkezéseket. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt, csütörtöktől 2023. április 30-ig hatályos szabályozás

  • a nappali ellátás,
  • a szakosított ellátás,
  • a gyermekek átmeneti otthona,
  • a családok átmeneti otthona,
  • a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai esetében

módosít a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993-as törvény illetve több rendelet szabályain. A rendelet szerint a korábban azokban

meghatározott személyi, tárgyi feltételektől a fenntartó döntése alapján – az ellátottak emberi méltóságának és törvényben biztosított jogainak sérelme nélkül – el lehet térni.A szociális alapszolgáltatás, a szakosított ellátás, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak fenntartója – az ellátottak emberi méltóságának és törvényben biztosított jogainak sérelme nélkül – az e célra korábban nem szolgáló épületet, épületrészt is bevonhat a szolgáltatásba. A rendelet külön kitér arra is, hogy a fenntartó szolgáltatását miként mondhatja fel a szakosított ellátás, a gyermekek átmeneti otthona és a családok átmeneti otthona esetében.

A rendelet érdekessége, hogy még az 1993-as törvényre kénytelen hivatkozni, noha ugyanebben a közlönyben hirdették ki azt a salátatörvényt amely a szociális törvényt is módosítja. Novák Katalin az ellenzéki obstrukció, tiltakozás ellenére aláírta ugyan a jogszabályt, de az csak később lép hatályba. A jogszabály – amelynek a kormány a „Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról”, az ellenzék a Lex Megdöglesz címet adta – lehetővé teszi, hogy az állam kivonuljon a szociális ellátásból, ezért az LMP az Alkotmánybíróghoz fordul.

The post Veszélyhelyzeti működésre áll át a szociális ellátórendszer first appeared on 24.hu.

Cikk elolvasása